Strands Maskiner

Ditt bästa val för mark- och anläggningsprojekt
Hos Strands Maskiner har vi en lång tradition av att utföra markarbeten med precision. Oavsett omfattningen på ditt projekt – från de stora utmaningarna för företag och kommuner till de mer personliga uppdragen för enskilda hushåll.

Grävning för byggprojekt, vägarbeten, och landskapsdesign.

Anläggningsarbeten inklusive grundläggning, dränering och infrastruktur.

Transporttjänster för grus, matjord och andra byggmaterial.

Försäljning av högkvalitativ grus och näringsrik matjord för ditt nästa bygg- eller landskapsprojekt.

Vi är alltid redo att ta oss an projekt oavsett storlek där vi strävar efter att det slutresultat vi leverera ska överträffa de förväntningar våra kunder har.
Vår långa erfarenhet inom branschen i kombination med den kompetens vi har gör det möjligt att säkerställa ett hållbart resultat.